S.C. EUROLEX AUDIT S.R.L.
C.U.I. 16049361
Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr.50, ap.24
Tel: 0744558273
Fax: 0726761961
Mail:

SC EUROLEX AUDIT SRL,  cu sediul social  în localitatea  Cluj-Napoca este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizaţie CAFR nr. 1429/18.01.2019  şi  membră a  Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Autorizaţie CECCAR nr. 2285/21.06.2004, având ca obiect principal de activitate contabilitate, revizie şi expertiză contabilă, consultanţă în domeniul financiar contabil, audit financiar şi desfasoară activitate in localitatea Cluj-Napoca şi  in alte orase, la nivel naţional .

Societatea a fost infiinţată   in anul 2004, administrator şi asociat unic este Ec. Luminiţa Mocean,

  • membru la Filiala Cluj a C.E.C.C.A.R. din anul 2001,
  • practician în insolvenţa, membru al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolvenţă din România din anul 2004,
  • auditor financiar , membru al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2010 .

Incă de la infiinţare, « cartea noastră  de vizită  » a fost şi este : demnitatea profesională, eficienţă, claritate, calitate şi competenţă ! Considerăm că sunt elementele esenţiale cerute pentru o astfel de activitate, în condiţiile economiei de piaţă .
Tinând cont de faptul că, reglementările actuale în materie financiar contabilă şi fiscală implică aspecte legate de armonizarea cu directivele europene , aspecte organizatorice ale activitătii financiar contabile, inclusiv în cadrul microintreprinderilor, organizarea şi conducerea unui astfel de compartiment, ofera un plus de siguranţă afacerii numai în condiţiile în care experienţa in domenii complexe este asociată cu simţul datoriei, perseverenţa, demnitatea profesională şi implicit abilitaţi organizatorice.

Acesta este motivul pentru care nu ne rezumăm doar la a desfăsura strict activitati financiar contabile sau audit financiar  ci si servicii de elaborare si implementare  a procedurilor organizatorice financiar contabile si fiscale  aplicabile in functie de specificul activitatii societatilor comerciale, servicii de consultanta pentru organizarea si gestionarea eficientă  a  afacerii, servicii de perfectionare profesională  in domeniul finaciar contabil pentru studenti, absolventi si stagiari CECCAR;

Dacă cerinţele dumneavoastră pentru conducatorul unui astfel de compartiment, pentru conducerea contabilitatii sau auditarea Situatiilor financiare anuale  se regăsesc printre cele menţionate mai sus şi dacă sunteţi orientaţi spre avantajele fiscale şi nu numai, ale colaborării pe bază de contract de prestări servicii şi nu contract de muncă, cu profesionisti care au peste 20 de ani de experienta si perfectionare profesională , considerăm că, răspunzând interesului nostru pentru a va fi parteneri si colaboratori in managementul afacerii dumneavoastră, veti constata faptil că,  modul in care va fi organizată  şi condusă  această activitate, in complexitatea ei, oferă un plus de siguranţă afacerii dumneavoastră.