S.C. EUROLEX AUDIT S.R.L.
C.U.I. 16049361
Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr.50, ap.24
Tel: 0744558273
Fax: 0726761961
Mail:

Servicii oferite de S.C. EUROLEX AUDIT S.R.L.:

 1. Contabilitate

  • prelucrarea documentelor justificative şi conducerea evidentei contabile, la sediul nostru, pe baza documentelor primite de la beneficiar sau la sediul beneficiarului. Există disponibilitatea din partea noastră de a deplasa o echipă la sediul beneficiarului şi de a instrui personalul acestuia;
  • intocmirea statelor de plată si a ordinelor de plata pentru contributiile aferente;
  • calculul inregistrarea şi declararea impozitelor şi taxelor datorate de societate;
  • intocmirea registrelor contabile obligatorii;
  • intocmirea raportărilor semestriale şi a situaţiilor financiare anuale;
   Procedurile contabile necesare, fluxul de documente, termenele pentru operatiile aferente conducerii evidentei financiar- contabile se stabilesc prin norme interne, de comun acord cu beneficiarul, tinand cont si de termenele legale;
 2. Consultanta

  S.C Eurolex Audit S.R.L.:

  • presteaza servicii de consultanta in scopul protejarii interesului clietilor in relatiile cu terte persoane(fizice şi juridice) si in relatiile cu autoriatile fiscale;
  • asigura asistenta in timpul controalelor fiscale si contestatiilor sub directa supraveghere a echipei de consilieri juridici, colaboratori ai societatii noastre;
  • ofera consultanta privind organizarea si conducerea corecta, completa si operativa a evidentei contabile, astfel incat situatiile financiare sa reflecte o imagine fidela a patrimoniului şi rezultatelor financiare;
  • ofera asistenta pentru elaborarea unor rapoarte manageriale, plan de afaceri, plan de reorganizare, buget de venituri şi cheltuieli, cash-flow, situatii financiare necesare ca suport al deciziilor manageriale;
  • ofera asistenta si/sau elaborarea de manuale de proceduri privind politicile financiar-contabile si fiscale aplicabile in functie de specificul activitatii, monografia contabila si legislatia fiscala aplicabila afacerii dumneavoastra;
  • ofera asistenta si/sau elaborarea organigramei compartimentului financiar-contabil in functie de specificul şi complexitatea activitatii;
  • asigura identificarea fluxului de documente si elaborarea organigramei documentelor justificative;
  • ofera asistenta pentru intocmirea fisei postului pentru personalul cu atributii financiar contabile;
  • asigura identificarea permanenta a riscurilor si oportunitatilor de natura fiscala;
  • asigura analiza sistemului informatic existent pentru optimizarea exploatarii lui;
  • ofera asistenta pentru proiectarea regulamentului intern si a contractului colectiv de munca, asigurata in colaborare cu o echipa de consilieri juridici.
 3. Audit financiar

 4. Alte Activitati

  S.C. Eurolex Audit S.R.L. presteaza o serie de alte servicii:

  • expertize contabile
  • analiza financiara
  • lichidari patrimoniale
  • consultanta pentru alegerea si implementarea(configurarea) softurilor necesare in functie de specificul si complexitatea activitatii din cadrul societatii client;
  • indrumarea si pregatirea profesionala a stagiarilor pentru obtinerea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat- ACTIVITATE DESFASURATA IN COLABORARE CU CORPUL EXPERTILOR CONTABILI DIN ROMANIA FILIALA CLUJ.

Tarifele pentru serviciile prestate se stabilesc pe baza unei analize prealabile a evidentei contabile a societatii client si in functie de cerintele concrete ale clientului.